Illustration_About-Us-small

Apie projektą

NEREGIMAS PASAULIS – tai edukacinės pamokos ir kūrybiniai užsiėmimai, skirti mokiniams, kurie nori pažinti akimis nematomą pasaulį ir sužinoti apie neregių žmonių gyvenimą.

Neformaliojo mokinių ugdymo pamokų tikslas – suartinti skirtingus vaikus ir jaunimą, lavinti jų kūrybiškumą, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, toleranciją, empatiją ir pagarbą vieni kitiems.

Jūsų laukia įdomios ir įtraukiančios pamokos su ypatingomis knygomis, kurios skaitomos skirtingais pojūčiais: rega, lytėjimu, klausa ir net uosle. Susipažinsite su knygų kūrėjais ir sužinosite, kaip gimsta knygos, pritaikytos ir neregiams, kaip kuriamos iliustracijos, kurias galima matyti akimis ir pirštais. Pažinsite neregių raštą ir išmoksite Brailio raštu parašyti žodžius. Pamokose išgirsite neregių jaunuolių gyvenimo istorijas, sužinosite apie šių žmonių kasdienybės ypatumus ir kūrybinius gabumus. Pamoka padės mokiniams pažinti save ir kitus, laisviau bendrauti su turinčiais negalią, ugdys gebėjimą įsijausti į kito būseną, skatins jūsų draugiškumą bei norą padėti vieni kitiems. Pagal mokinių amžių, knygų turinį ir pobūdį priderintos kūrybiškos užduotys ir patyriminiai žaidimai. Tai lavins skirtingus pojūčius ir kūrybiškumą, padės per savo jausmus suprasti, ką jaučia akimis nematantis žmogus. Kviesime atsakyti į anketos klausimus, kurių atsakymai padės dalyviams įvertinti įgytas žinias ir patirtį bei sužinoti, kokį teigiamą poveikį vaikams padarė ši edukacinė pamoka. Atliktos kūrybinės užduotys ir anketų atsakymai bus pagalbinė priemonė refleksijai atlikti.

Pamokoje dalyviai įgis:

  • Specialiųjų žinių apie kultūrą, meną ir neregių žmonių gyvenimą;

  • Patirties ir gebėjimą:
    • įsijausti į kito žmogaus būseną, pažinti save ir kitus;
    • suprasti, kad visi esame skirtingi, ypatingi ir įdomūs savo skirtybėmis;
    • priimti save tokius, kokie esame, ir kitus tokius, kokie jie yra;
    • empatiškai reikštis, kurti draugiškesnius santykius.

Linkime, kad šie mokymai įkvėptų jus pamatyti pasaulio grožį ne akimis, o kitais pojūčiais.